Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

kartaSedan 2011 har föräldrarna i Blekinge kämpat för att få behålla rätten till konduktiv pedagogik. Habilitering har upprepade gången försökt dra in anslagen trots högljudda protester. Varje gång har politikerna lyssnat och när de förstått hur livsavgörande målgruppen upplever denna behandling har tjänstemännens nedläggningsförslag förkastats. Politiker har gått emot sinaexperteroch hörsamma patienternas behov.

Nu är det dags igen. Tjänstemännen tycks helt okänsliga för behoven hos den målgrupp de är anställda för att hjälpas. Åter finns risk att konduktiv pedagogik stryks som möjlighet för boende i Blekinge.

Tränande och anhöriga i Blekinge har skrivit ett upprop, som ska överlämnas till politiker inför beslut den 18 februari 2016, för att rädda kvar rätten att välja en behandling som är nödvändig för dem. Stöd deras rätt till Konduktiv Pedagogik genom att skriva under på länk: http://www.skrivunder.com/konduktivpedagogik